Cover image for Aguettant
Logo

Aguettant

¿Esta es tu empresa?

Aguettant

Agregar una entrevista

Pregunta de entrevista

Entrevista para International Project Manager

-

Aguettant

Quelles sont les valeurs de l'entreprise?

Etiquetas:câu hỏi, nam em

Respuestas de entrevistas

21 respuestas

2

Bởi vì tôi ưu thích công việc này

Nam em en

1

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Tôi cảm thấy rất yêu thích công việc này

Nam em en

0

Công việc này là niềm mơ ước của tôi

Nam em en

0

Tôi rất vui mừng nếu được làm việc tại công ty

Nam em en

0

Bạn đang trả lời cái gì vậy

Dương Huy en

0

Bạn đang trả lời cái gì vậy

Na me en

0

Tôi rất vui mừng nếu được làm việc tại công ty

Linh ka en

0

Tôi rất vui mừng nếu được làm việc tại công ty

Nam gee en

0

Câu hỏi của bạn lag gì

Nam hee en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Ty tu en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Nam em en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Nam hee en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Chào mưng fbajn đã đến với công ty

Chào mưng fbajn đã đến với công ty en

0

Ngoài ra tôi nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ phía công ty

Nam em en

Agregar respuestas o comentarios

Para comentar esto, Inicia sesión o regístrate.